Wraz z rozwojem przychodzi czas na monetyzację sukcesów. Liga lub podmiot, który zbudował sobie pozycję na rynku, zawsze niesie ze sobą możliwości dla firm zewnętrznych, aby promowały one swoje usługi lub produkty w oparciu o organizacje Klienta.

Po dokładnej analizie oferty oraz usług Klienta, tworzymy produkt, skierowany do przyszłych inwestorów i firm współpracujących. Mając szeroką siatkę kontaktów, jesteśmy w stanie nie tylko uczestniczyć w negocjacjach, ale także umożliwić „wprowadzenie” pomiędzy podmiotami z różnych branż, dzięki czemu wszyscy mogą osiągnąć założone cele biznesowe.
Nasze wsparcie nie kończy się na pozyskaniu sponsora – zajmujemy się również jego aktywną obsługą.

Rynek praw telewizyjnych, to również temat niezwykle istotny z punktu widzenia organizatorów rozgrywek oraz podmiotów je transmitujących. Największe telewizje oraz kluczowe portale internetowe to nasi współpracownicy przy kilku przeprowadzonych projektach.

Podmioty sportowe jesteśmy w stanie połączyć z największymi firmami, które organizują wydarzenia esportowe w kraju oraz zajmują się ich transmisją.

Podsumowując: zadbamy o to, by właściwie spieniężyć Twój potencjał w Polsce.